loga ue, pokl, ii

Zajęcia z matematyki 2013

Zapraszamy wszystkich przyjętych na studia informatyczne lub informatyczno-matematyczne (ISIM) na zajęcia Praktyka ścisłego rozumowania matematycznego. Zajęcia rozpoczną się 16 września 2013, będą trwały przez 10 dni (od poniedziałku do piątku) i zakończą się 27 września. Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Plan zajęć

Zaczynamy w poniedziałek 16 września o godzinie 9.00 krótkim powitaniem w sali 25 Instytutu Informatyki UWr (mapa).

Kurs został przygotowany na podstawie doświadczeń pracowników uczących na pierwszych latach studiów, a jego tematyka i organizacja zostały dobrane z myślą o specyficznych potrzebach osób rozpoczynających studia informatyczne. Do udziału zachęcamy wszystkich przyjętych niezależnie od ich wyniku rekrutacyjnego (planujemy stworzenie grupy zaawansowanej).

Udział w zajęciach jest dość opłacalny dla studenta I roku informatyki - będzie można dostać 1 punkt ECTS. Typowy zestaw na pierwszy semestr jest wart 29 punktów ECTS (Analiza matematyczna, Logika dla informatyków, Wstęp do informatyki oraz jeden z kursów narzędzi np. Kurs ANSI C). Razem z zajęciami z matematyki daje to 30 punktów potrzebnych do zaliczenia pierwszego semestru. Studenci, którzy nie wybiorą zajęć z matematyki muszą zdobyć brakujący punkt w inny sposób (np. zaliczając lektorat).

Akademik

Lista osób, które zadeklarowały chęć skorzystania z noclegów została przesłania administracji akademika. Wyznaczony akademik to DS Pancernik, mapa, ul.Tramwajowa 2b. Pokoje 2 i 3 osobowe, w pokojach umywalka. Kuchnie i toalety na korytarzach. Pościel w pokojach. W niedzielę 15.09 można przyjechać przez całą dobę, w poniedziałek 16.09 zakwaterowanie u kierownika akademika w godzinach 8.00-15.00.

Osoby, które otrzymają akademik na czas semestru mają gwarancję ciągłości zakwaterowania po zakończeniu zajęć - proszę o wyraźnie zasygnalizowanie takiej chęci w czasie zakwaterowania w akademiku (w zależności od możliwości akademika będziecie mogli przedłużyć pobyt lub zakwaterować się w akademiku docelowym).

Od wykładowcy

Matematykę szkolną, od tej która, jak nam się wydaje, potrzebna jest do rzetelnego studiowania informatyki, dzieli przepaść.

Matematyka w typowej szkole to obliczenia związane z funkcjami, których argumentami są liczby rzeczywiste. To przeróżne sinusy i cosinusy i związane z nimi wzory. Ćwiczenia z badania przebiegu funkcji. Gdyby matematyka rzeczywiście polegała jedynie na takich obliczeniach, to nie byłaby potrzebna większości informatyków, a nawet większości dobrych informatyków.

Znaczenie matematyki w wykształceniu informatyka polega jednak na czymś zupełnie innym. Jest ona językiem do rozmowy o skomplikowanej informatycznej rzeczywistości, na przykład o złożonych strukturach danych albo o znaczeniu (semantyce) tworzonych programów. Jest również narzędziem do prowadzenia rozumowań na temat takich skomplikowanych obiektów. Nie można sobie wyobrazić w pełni wykształconego informatyka, który nie umie się porozumiewać w języku matematyki, i który nie potrafi odróżnić rozumowania poprawnego od niepoprawnego.

Przepaść, która dzieli matematykę szkolną, od tej która jest potrzebna na studiach informatycznych, jest często trudna do przebycia dla studentów pierwszego roku. Aby im pomóc, począwszy od roku akademickiego 2009/10 organizujemy dodatkowy, intensywny kurs porozumiewania się w języku matematyki. Każdego dnia kursu odbędzie się dwugodzinny wykład, w czasie którego wykładowca opowie Wam o jakimś, bardziej lub mniej skomplikowanym, rozumowaniu. Potem będą ćwiczenia -- dostaniecie kilka zadań podobnych do tego, o którym mówiono na wykładzie, będziecie je mieli rozwiązać, a potem podejść do tablicy i z całą precyzją opowiedzieć swoje rozwiązania. Początek kolejnego dnia poświęcony będzie pracy pisemnej -- każdy student zredaguje rozwiązanie jednego z zadań, rozwiązania te zostaną sprawdzone i w czasie konsultacji autorzy dowiedzą się, co napisali dobrze, a co źle. Mamy nadzieję, że taki kurs pozwoli wielu osobom przeskoczyć przepaść i bezpiecznie wylądować na pierwszym semestrze studiów.