loga ue, pokl, ii

Zajęcia 2013: link.

Zajęcia z matematyki 2012

Proszę o przyniesienie indeksu w celu uzyskania wpisu. Oficjalna nazwa zajęć to Praktyka ścisłego rozumowania matematycznego, jako prowadzącego proszę wpisać prof. Jerzego Marcinkowskiego.

Plan zajęć

Zapraszamy wszystkich przyjętych na studia na zajęcia z matematyki. Początek zajęć w poniedziałek 17 września. Zajęcia finansowane są ze środków unijnych i są bezpłatne. Warunkiem udziału w zajęciach jest przystapienie do projektu studiów zamawianych najpóźniej w pierwszy dzień zajęć - wymagane będzie wypełnienie deklaracji udziału w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formularza z danymi osobowymi.