loga ue, pokl, ii

Tutoring 2012

Ta strona dotyczy wyłącznie uczestników projektu Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego tj. studentów przyjętych w roku 2012.

Tutoring w semestrze zimowym 2013/2014

W tym roku również mamy możliwość organizacji zajęć wspomagających dla studentów rocznika 2012. Tym razem chęć skorzystania z zajęć można będzie zgłaszać osobom prowadzącym ćwiczenia z danego przedmiotu, nowe grupy (6-8 os.) będa otwierane w ramach potrzeb.

Archiwum

Tutoring w semestrze letnim 2012/2013

W bieżącym semestrze rozważamy organizację spotkań z tutorami w kilku niezależnych nurtach. Pierwszy z nich to zajęcia wspomagające do przedmiotu Programowanie. Możliwa również jest organizacja zajęć wspomagających z algebry, a także tutoring w wersji z poprzedniego semestru.

Tutoring - zajęcia wspomagające z Algebry

Zajęcia o swobodnym charakterze, w małych grupach, mające na celu pomoc studentom w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych do zaliczenia Algebry. Mocno zalecamy abyście wybierali na tutora inną osobę niż prowadzącą Waszą grupę ćwiczeniową.

Początek zajęć - po potwierdzeniu e-mailem przez tutora (prawdopodobnie w tygodniu 18-22 marca). Grupy, w których frekwencja będzie spadnie poniżej 5 osób mogą zostać przeniesione na inny termin lub zlikwidowane.

Zapisy przez system zapisów.

Tutoring - zajęcia wspomagające z Programowania L

Zajęcia o swobodnym charakterze, w małych grupach (5-8 osób) mające na celu pomoc studentom w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu Programowanie (L) - ćwiczeń, pracowni oraz egzaminu. Mocno zalecamy abyście wybierali na tutora inną osobę niż prowadzącą Waszą grupę ćwiczeniową. W miarę możliwości możecie uzgodnić z prowadzącym inne terminy spotkań.

Początek zajęć - w tygodniu 11-15 marca. Grupy, w których frekwencja będzie spadnie poniżej 5 osób mogą zostać przeniesione na inny termin lub zlikwidowane.

Zapisy przez system zapisów.

W czasie pierwszego semestru studiów uczestnicy projektu zostali objęci opieką tutorów. Każdy z tutorów spotykał się regularnie z niewielką grupą studentów i rozmawiał o studiowaniu, zajęciach, matematyce, a także pomagał przy różnego rodzaju problemach.