loga ue, pokl, ii

Stypendia

Ta strona dotyczy wyłącznie projektu dla roczników 2009-2011. Regulamin przyznawania stypendiów dla roczników 2010 i 2011 jest dostępny tutaj.

Lista rankingowa dla semestru VI

Lista osób, które otrzymały stypendium w semestrze letnim 2013/2014

Uwaga! W tym semestrze stypendia zostaną przyznane 42 osobom.

Aby wziąć udział w konkursie stypendialnym, należy:

Terminy regulaminowe w semestrze letnim 2013/2014

Data ogłoszenia konkursów dla VI semestru: 28 marca 2014 (Ogłoszenie, skład komisji konkursowej)
Termin składania dodatkowych dokumentów (w tym reklamacji): 4 kwietnia 2014
Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej: około 8 kwietnia 2014

Przypominamy, że aby otrzymać decyzję o przyznaniu stypendium studenci są zobowiązani dodatkowo wypełnić i złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki następujący wniosek: wniosek. Termin składania wniosków: 4 kwietnia 2014. Możliwe jest złożenie wniosku przez studenta o niższej pozycji rankingowej niż wymagana do wydania decyzji, pozwoli to na przyspieszenie wydania decyzji w przypadku gdy osoby sklasyfikowane wyżej zrezygnują ze stypendium.

Strona z informacjami o złożonych wnioskach: tu

Co zrobić po ogłoszeniu listy rankingowej?

Przede wszystkim należy wejść do systemu zapisów i zweryfikować podane tam informacje.

  1. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, należy zgłosić reklamację w biurze projektu używając specjalnego formularza. Należy mieć świadomość, że na skutek reklamacji podane pozycje rankingowe mogą się zmieniać.
  2. Osoby, które jednocześnie pobierają stypendium w ramach innych studiów zamawianych, składają odpowiednie oświadczenie w terminie regulaminowym lub niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach innego projektu.
  3. Osoby chętne składają referat dotyczący własnych osiągnięć w dziedzinach związanych z informatyką.
UWAGA!
Dokumenty wymienione w punktach 1-3. należy składać najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu konkursu w Biurze Projektu, tj. w pokoju 234 (II p.) w godzinach 10-13.

Wypłata stypendium

Wypłata stypendium za marzec będzie w kwietniu (za marzec i kwiecień jednocześnie). W kolejnych miesiącach wpłat na konto należy się spodziewać w 3. dekadzie każdego miesiąca.

Przypominamy również, że studenci pobierający stypendium w ramach innego projektu studiów zamawianych są zobowiązani złożyć następujące oświadczenie.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu stypendialnego proszę kierować na adres zamawiane+mabi[at] cs.uni.wroc.pl.