loga ue, pokl, ii
Tutaj informacja o programie stażowym w roku 2015.

Program stażowy w roku 2014

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na staże dla studentów kierunku informatyka, którzy uczestniczą w projekcie dla roczników 2009-2011. Stażyści będą otrzymywać atrakcyjne stypendia stażowe finansowane ze środków projektu studiów zamawianych.

Proszę o adresowanie korespondecji w sprawie programu stażowego na adres staze [at] cs.uni.wroc.pl.

Ogłoszenie o konkursie z harmonogramem: StazeUWrOgloszenie.jpg
Regulamin konkursu: StazeUWrRegulamin2014.pdf
Wzór umowy stażowej: StazeUWrUmowaStazowa2014.pdf
Formularz zgłoszenia pracodawcy (Etap I): pdf, docx
Karta czasu pracy: StazeUWrKartaCzasuPracy2014.doc
Rachunek stażowy: StazeUWrRachunek2014.doc
Formularz wspólnego oświadczenia (Etap III): StazeUWrFormularzWspolny2014.doc (pdf)

Etap IV

2 czerwca zostały ogłoszone wyniki Etapu IV: przydział staży. Kolejne przydziały staży dla osób z listy rezerwowej odbyły się 27 czerwca oraz 28 sierpnia.

Instrukcja dla zakwalifikowanych studentów: StazeUWrInstrukcjaStudenta.pdf.

Etap III (zakończony)

Zgłoszenia studentów, które otrzymaliśmy zostały przesłane na adres mailowy osób podanych do kontaktu w formularzu zgłoszenia. W Etapie III firmy dokonują oceny i wyboru studentów wg własnego uznania (np. zapraszając wybrane osoby na rozmowy kwalifikacyjne, testy itp.), uzgadniają z wybranymi studentami ostateczną długość i intensywność stażu i następnie składają w Biurze Projektu wspólne oświadczenie doc (pdf).

Może się zdarzyć, że niektórzy studenci otrzymają propozycję od kilku firm skłonnych zaakceptować ich aplikację. Student, jednak, może podpisać tylko jedno oświadczenie, wspólne z tą firmą, z którą ostatecznie porozumiał się w sprawie stażu. W takiej sytuacji zachęcamy pozostałe firmy do kontaktowania się z innymi studentami wg swoich preferencji - tak jak podczas normalnej rekrutacji.

Podawana na zgłoszeniu oferty Liczba stażystów, którzy mogą zostać przyjęci na dane stanowisko jest jedynie informacją dla nas oraz potencjalnych kandydatów i nie jest traktowana jako ograniczenie górne (ani tym bardziej dolne) liczby stażystów na danym stanowisku.

W kolejnym etapie przyznamy dofinansowanie stażystom w kolejności opisanej przez regulamin aż do wyczerpania budżetu zadania. W poprzednich latach udało nam się powiększyć budżet zadania tak, aby wszystkie osoby, które zostały zaakceptowane przez pracodawcę otrzymały stypendium stażowe.

Uwaga: Student podpisując wspólne oświadczenie deklaruje, że w przypadku otrzymania dofinansowania jest zdecydowany podpisać umowę stażową i ten staż odbyć. Ze względu na formalności związane z przesuwaniem środków finansowych na stypendia stażowe jest bardzo istotne aby takie oświadczenia składać będąc pewnym swojej decyzji. W przypadku rezygnacji ze stażu już po otrzymaniu dofinansowania nie będzie możliwości wzięcia udziału w stażach w ramach innych projektów realizowanych w Instytucie (w tym w ramach projektu Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim).

Etap II (zakończony)

Zebrane w czasie Etapu I zgłoszenia zostały udostępnione uprawnionym studentom na kno. Poprzez ten kurs studenci mieli możliwość przesyłania aplikacji na wybrane przez siebie oferty w terminie do 28 kwietnia (włącznie).

Łącznie otrzymaliśmy 524 aplikacje od 64 studentów (studenci mogli zgłaszać się na wiele stanowisk jednocześnie), średnio około 8 aplikacji na ofertę, przy czym jedna osoba wysłała przeciętnie 8 zgłoszeń. Najpopularniejszą ofertą zainteresowało się 27 studentów, na 4 oferty nie było zgłoszeń.

Etap I (zakończony)

W trakcie Etapu I pracodawcy zaoferowali miejsca na stażach dla ponad 120 studentów na 65 stanowiskach. Lista ofert stażowych:
Clearsoft - oferta nr 1 (programista IPhone/IPad) 
Clearsoft - oferta nr 2 (programista Google Android) 
Rails Masters (deweloper Ruby on Rails)
ISEC - oferta nr 1 (pentester) 
ISEC - oferta nr 2 (programista Python) 
Sente (programista baz danych/aplikacji biznesowych) 
Vialutions - oferta nr 1 (mobile developer) 
Vialutions - oferta nr 2 (SharePoint developer) 
Silicon & Software Systems - oferta nr 1 (test automation engineer) 
Silicon & Software Systems - oferta nr 2 (JEE developer) 
Silicon & Software Systems - oferta nr 3 (web developer) 
Silicon & Software Systems - oferta nr 4 (.NET developer) 
Cohesiva - oferta nr 1 (programista Java) 
Cohesiva - oferta nr 2 (analityk systemów IT) 
Ten Square Games - oferta nr 1 (programista PHP) 
Ten Square Games - oferta nr 2 (programista front-end) 
Ten Square Games - oferta nr 3 (administrator systemów linuksowych) 
PiLAB - oferta nr 1 (wdrożeniowiec) 
PiLAB - oferta nr 2 (młodszy programista) 
InsERT - oferta nr 1 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 2 (programista C++) 
InsERT - oferta nr 3 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 4 (programista C++) 
InsERT - oferta nr 5 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 6 (programista graficzny Web) 
InsERT - oferta nr 7 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 8 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 9 (programista JavaScript) 
InsERT - oferta nr 10 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 11 (programista C++) 
InsERT - oferta nr 12 (programista C++) 
InsERT - oferta nr 13 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 14 (programista C#) 
InsERT - oferta nr 15 (inżynier zabezpieczeń) 
Vratis (stażysta) 
Logicaltrust - oferta nr 1 (tester bezpieczeństwa) 
Logicaltrust - oferta nr 2 (programista PHP) 
Tieto - oferta nr 1 (młodszy programista) 
Tieto - oferta nr 2 (młodszy programista) 
[oferta wycofana] Tieto - oferta nr 3 (młodszy programista) 
Tieto - oferta nr 4 (młodszy tester) 
Tieto - oferta nr 5 (młodszy programista/młodszy tester) 
Tieto - oferta nr 6 (młodszy programista/młodszy tester) 
Tieto - oferta nr 7 (młodszy programista) 
Tieto - oferta nr 8 (młodszy tester) 
Tieto - oferta nr 9 (młodszy programista) 
Tieto - oferta nr 10 (młodszy programista) 
Tieto - oferta nr 11 (młodszy inżynier systemów) 
Tieto - oferta nr 12 (Junior Software Configuration Manager) 
Tieto - oferta nr 13 (młodszy tester) 
Fingo - oferta nr 1 (stażysta w zespole programistów PHP) 
Fingo - oferta nr 2 (programista Java) 
Clearcode - oferta nr 1 (Scalability Intern) 
Clearcode - oferta nr 2 (Data Mining Intern) 
Clearcode - oferta nr 3 (Symfony 2/Piwik Developer) 
Tooploox - oferta nr 1 (programista aplikacji mobilnych iOS) 
Tooploox - oferta nr 2 (programista aplikacji mobilnych Android) 
Tooploox - oferta nr 3 (programista aplikacji internetowych Python/Node.js) 
MicroscopeIT (stażysta) 
CeTA - oferta nr 1 (programista - Cellotronicum 3) 
CeTA - oferta nr 2 (programista - plants generator) 
CeTA - oferta nr 3 (programista - muzyka ewolucyjna) 
CeTA - oferta nr 4 (programista - BCI) 
CeTA - oferta nr 5 (programista - czujniki 3d, grafika 3d) 
CeTA - oferta nr 6 (programista Web) 
Synergia Pro (stażysta w zespole ASP.NET MVC)

Kto jest uprawniony?

W programie stażowym może wziąć udział student, który

Stażysta musi oświadczyć, że

Terminy i inne informacje

Terminy:

Staże w innych projektach realizowanych w Instytucie Informatyki UWr

Został już ogłoszony (ogłoszenie z harmonogramem) kolejny konkurs stażowy w ramach projektu "Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim" - szczegóły. Staże te będą dostępne dla wszystkich studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UWr o ile nie korzystali już z innych programów stażowych w ramach środków POKL. Kontakt: international [at] cs.uni.wroc.pl

Staże dla studentów uczestniczących w projekcie "Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego" (dla rocznika 2012) będą organizowane w roku 2015. W ramach tego projektu przewidziano 25 trzymiesięcznych staży krajowych po 64 godz./mies., a także 8 trzymiesięcznych staży zagranicznych o charakterze naukowym w krajach UE i Szwajcarii. Kontakt: zamawiane [at] cs.uni.wroc.pl

Edycja poprzednie

Informacje dotyczące edycji poprzednich znajdują się tutaj: 2012 i 2013.