loga ue, pokl, ii

Link do aktualnej edycji programu stażowego.

Program stażowy w roku 2013 (archiwum)

Zwolnienie z PIT: Wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów PO KL jako pomoc, w tym stypendia stażowe wypłacane w ramach naszego projektu, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt.137 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosza konkurs na staże dla studentów kierunku informatyka, którzy uczestniczą w projekcie dla roczników 2009-2011. Stażyści będą otrzymywać atrakcyjne wynagrodzenia finansowane ze środków projektu studiów zamawianych.

Regulamin konkursu: StazeUWrRegulamin2013.pdf
Karta czasu pracy: StazeUWrKartaCzasuPracy.doc
Rachunek stażowy: StazeUWrRachunek.doc
Ogłoszenie o konkursie z harmonogramem: StazeUWrOgloszenie2013.pdf
Wzór umowy stażowej: StazeUWrUmowaStazowa2013.doc, (pdf)
Formularz wspólnego oświadczenia: StazeUWrFormularzWspolny.doc (pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu

Otrzymaliśmy zgodę na zwiększenie budżetu zadania. Wszystkie osoby z listy rezerwowych zostały zakwalifikowane na staż.

W dniu 20 czerwca przydzieliliśmy staże w ramach posiadanych środków (7 staży), a także ogłosiliśmy listę rezerwową - oczekujących na zwiększenie puli godzin do rozdzielenia.

Lista zakwalifikowanych: link.

Firmy

Zgłoszenia studentów zostały wysłane do pracodawców w piątek 24 maja. Prosimy o kontakt jeśli ktoś z Państwa ich nie otrzymał. Wszystkie aplikacje zostały spakowane osobno dla każdej oferty, w przypadku dwóch lub więcej ofert jednej firmy pliki z ofertami noszą numery takie jak na formularzach zgłoszeniowych, a także jak na liście ofert poniżej. Prosimy o wybór kandydatów na postawie dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, ew. rozmów kwalifikacyjnych, testów itp. wg uznania firmy.

Zgodnie z regulaminem stażowym następnym krokiem jest złożenie w Biurze Projektu (pok. 234 Inst. Inf. UWr, p. Anna Smolińska) wypełnionego formularza (doc, pdf) zawierającego wspólne oświadczenie studenta i firmy o gotowości do podpisania umowy stażowej wraz z ostatecznymi ustaleniami dot. wymiaru i programu stażu. Złożenie formularza po terminie (tj. po 17 czerwca) spowoduje dopisanie studenta do listy rezerwowych.

Otrzymaliśmy zgłoszenia od 40 studentów. Średnia liczba aplikacji na ofertę to 8.4, mediana wyniosła 7, dwiema ofertami nie zainteresował się żaden student, a najpopularniejsze to

Trapeze (inżynier oprogramowania) 27 zgłoszeń
SMT software - oferta nr 1 (programista) 19 zgłoszeń
AXIT - oferta nr 1 (programista Java) 18 zgłoszeń
Neurosoft - oferta nr 4 (projekt NeuroVoice) 14 zgłoszeń
Neurosoft - oferta nr 6 (projekt NeuroCar) 14 zgłoszeń
Neurosoft - oferta nr 2 (projekt NeuroTraffic) 13 zgłoszeń
Clearsoft - oferta nr 2 (programista Google Android) 12 zgłoszeń
Sente - oferta nr 1 (programista C#) 11 zgłoszeń
Vialutions (Microsoft .NET Developer) 11 zgłoszeń
Imagination Technologies - oferta nr 4 (programista C) 10 zgłoszeń

Lista zgłoszonych ofert (łącznie 60 miejsc stażowych):

Clearsoft - oferta nr 1 (programista IPhone/IPad) 
Clearsoft - oferta nr 2 (programista Google Android) 
FTL Software (programista) 
Sente - oferta nr 1 (programista C#) 
Sente - oferta nr 2 (programista SQL) 
SocialPaths (programista aplikacji webowych) 
Trapeze (inżynier oprogramowania) 
Silicon & Software Systems - oferta nr 1 (.NET developer) 
Silicon & Software Systems - oferta nr 2 (test automation engineer) 
Vialutions (Microsoft .NET Developer) 
ISEC - oferta nr 1 (programista Python) 
ISEC - oferta nr 2 (pentester) 
SMT software - oferta nr 1 (programista) 
SMT Software - oferta nr 2 (tester) 
Banyan Solutions Ltd. - oferta nr 1 (Junior Web Tester) 
Banyan Solutions Ltd. - oferta nr 2 (Junior System Administrator) 
AXIT - oferta nr 1 (programista Java) 
AXIT - oferta nr 2 (Administrator Systemu) 
Imagination Technologies - oferta nr 1 (programista C) 
Imagination Technologies - oferta nr 2 (programista Python) 
Imagination Technologies - oferta nr 3 (programista baz danych) 
Imagination Technologies - oferta nr 4 (programista C) 
Neurosoft - oferta nr 1 (projekt NeuroCar) 
Neurosoft - oferta nr 2 (projekt NeuroTraffic) 
Neurosoft - oferta nr 3 (projekt NeuroVoice) 
Neurosoft - oferta nr 4 (projekt NeuroVoice) 
Neurosoft - oferta nr 5 (projekt NeuroGram) 
Neurosoft - oferta nr 6 (projekt NeuroCar) 
Usługi informatyczno-programistyczne Andrzej Krzywda (Junior Software Developer) 
MicroscopeIT (stażysta) 
Vratis (stażysta)
Zapraszamy firmy zainteresowane przyjęciem stażystów do zgłaszania ofert w terminie do 19 maja za pomocą formularza: pdf, docx Formularz zawiera informacje na temat pracodawcy oraz ofert miejsc stażowych, w tym m.in. proponowaną dla danego miejsca liczbę godzin stażu. Oferty najlepiej zgłaszać przesyłając podpisany przez uprawnioną osobę skan na adres staze [at] cs.uni.wroc.pl.

Studenci

Z ofertami pracodawców możecie zapoznawać się na stronie w systemie kno.

Poprzez tę samą stronę będzie można przesłać swoje zgłoszenie na staż (CV oraz ew. inne materiały np. list motywacyjny). Zwracam uwagę na stosunkowo krótki termin zgłoszeń dla studentów - do 23 maja.

W programie stażowym może wziąć udział student, który

Stażysta musi oświadczyć, że

Terminy i inne ważne informacje

Terminy:

Edycja 2012

Informacje dotyczące edycji 2012 znajdują się tutaj.