loga ue, pokl, ii

Program stażowy w roku 2015

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosił konkurs na staże dla studentów kierunku informatyka, którzy uczestniczą w projekcie dla rocznika 2012. Stażyści będą otrzymywać atrakcyjne stypendia stażowe finansowane ze środków projektu studiów zamawianych.

Proszę o adresowanie całej korespondecji w sprawie programu stażowego na adres staze [at] cs.uni.wroc.pl.

Ze względów formalnych (nowy projekt) w tym roku wszystkie staże muszą trwać 3 miesiące po 64 godziny na miesiąc. Uzyskaliśmy już zgodę na zwiększenie liczby miejsc do 28.

Najważniejsze dokumenty:

Ogłoszenie o konkursie z harmonogramem: StazeUWrOgloszenie.pdf
Regulamin konkursu: StazeUWrRegulamin.docx
Wzór umowy stażowej: StazeUWrUmowaStazowa.doc
Wspólne oświadczenie studenta i pracodawcy: StazeUWrFormularzWspolny.doc (Etap III),

Etap IV

Ostateczna lista rankingowa (wszystkie uprawnione osoby, w tym rezerwowi, zostały zakwalifikowane): lista.

Instrukcja dla zakwalifikowanych osób: instrukcja2015.pdf.

Etap III (zakończony)

Zgłoszenia studentów, które otrzymaliśmy zostały przesłane na adres mailowy osób podanych do kontaktu w formularzu zgłoszenia. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 33 studentów, najpopularniejszą ofertą zainteresowało się 18 studentów, średnio było 3,7 zgłoszenia na ofertę.

W Etapie III firmy dokonują oceny i wyboru studentów wg własnego uznania (np. zapraszając wybrane osoby na rozmowy kwalifikacyjne, testy itp.) i następnie składają w Biurze Projektu wspólne oświadczenie.

Może się zdarzyć, że niektórzy studenci otrzymają propozycję od kilku firm skłonnych zaakceptować ich aplikację. Student, jednak, może podpisać tylko jedno oświadczenie, wspólne z tą firmą, z którą ostatecznie porozumiał się w sprawie stażu. W takiej sytuacji zachęcamy pozostałe firmy do kontaktowania się z innymi studentami wg swoich preferencji - tak jak podczas normalnej rekrutacji.

Podawana na zgłoszeniu oferty Liczba stażystów, którzy mogą zostać przyjęci na dane stanowisko jest jedynie informacją dla nas oraz potencjalnych kandydatów i nie jest traktowana jako ograniczenie górne (ani tym bardziej dolne) liczby stażystów na danym stanowisku.

W kolejnym etapie przyznamy dofinansowanie stażystom w kolejności opisanej przez regulamin aż do wyczerpania budżetu zadania. W poprzednich latach udało nam się powiększyć budżet zadania tak, aby wszystkie osoby, które zostały zaakceptowane przez pracodawcę otrzymały stypendium stażowe.

Uwaga: Student podpisując wspólne oświadczenie deklaruje, że w przypadku otrzymania dofinansowania jest zdecydowany podpisać umowę stażową i ten staż odbyć.

Etap II (zakończony)

W trakcie Etapu I pracodawcy zaoferowali miejsca na stażach dla ponad stu studentów na 65 stanowiskach. Oferty zostały udostępnione uprawnionym studentom na serwerze kno. Poprzez ten serwer studenci mają możliwość przesyłania dokumentów rekrutacyjnych (cv i ew. inne), które następnie zostaną przekazane firmom. Dokumenty można przesyłać do 24 marca (włącznie).

Lista ofert stażowych:

PGS Software S.A.- oferta nr 1 (programista C#/Java/Android/PHP (technologia do wyboru))
Synergia Pro- oferta nr 1 (programista ASP.NET MVC)
Synergia Pro- oferta nr 2 (Tester Oprogramowania)
Neurosoft sp. z o.o.- oferta nr 1 (Stażysta w Dziale Badań - grupie Przetwarzania Języka Naturalnego 
  Temat: Automatyczna anonimizacja tekstów w języku polskim jako  uczenia maszynowego)
Neurosoft sp. z o.o.- oferta nr 2 (Stażysta w Dziale Badań - grupie Przetwarzania Języka Naturalnego 
  Temat: Wykorzystanie rekurencyjnych sieci neuronowych do modelowania języka polskiego)
Neurosoft sp. z o.o.- oferta nr 3 (Stażysta w Dziale Badań - Zespole DSP (Digital Signal Processing))
Neurosoft sp. z o.o.- oferta nr 4 (Stażysta w Dziale Badań - Zespole DSP (Digital Signal Processing) 
  Temat: Metody poprawy dokładności kalibracji parametrów kamery za pomocą analizy cech charakterystycznych wybranych modeli pojazdów)
Neurosoft sp. z o.o.- oferta nr 5 (Stażysta w Dziale Badań - Zespole DSP (Digital Signal Processing) 
  Temat: Detekcja włączonych świateł na podstawie analizy obrazu przodu pojazdu)
Insert- oferta nr 1 (Młodszy programista- Bezpieczna rodzina)
Insert- oferta nr 2 (Młodszy programista- Edytor definicji składników płacowych)
Insert- oferta nr 3 (Młodszy programista- Telemetria dla programu desktopowego)
Insert- oferta nr 4 (Młodszy programista- Moduł raportów)
Insert- oferta nr 5 (Młodszy programista- Porządkowanie danych użytkownika)
Insert- oferta nr 6 (Młodszy programista- Moduł integracji z kurierem)
Insert- oferta nr 7 (Młodszy programista- Analizator logów xml)
Insert- oferta nr 8 (Młodszy programista- Skaner faktur VAT)
Insert- oferta nr 9 (Młodszy programista- 
   Podpisywanie deklaracji elektronicznych za pomocą kwalifikowanego podpisu cyfrowego w sesji terminalowej)
Cohesiva- oferta nr 1 (Front-end Developer)
Capgemini Polska Sp. z o.o.- oferta nr 1 (Praktykant/Stażysta)
Ten Square Games – oferta nr 1 (Programista Research & Development)
Ten Square Games – oferta nr 2 (Programista Gameplay)
Look4IT Domaradzki Sp.J.- oferta nr 1 (Java Developer (Projekt Immune Trader))
Look4IT Domaradzki Sp.J.- oferta nr 2 (Java Developer (Projekt Social Explorer 2.o))
Clearsoft- oferta nr 1 (Programista IPHONE/IPAD)
Clearsoft- oferta nr 2 Programista GOOGLE ANDROID
Clearsoft- oferta nr 3 Programista SET-TOP BOX (DEKODERÓW TV)
Tieto Poland Sp. z o.o.- oferta nr 1 (Inżynier Testów Automatycznych)
Tieto Poland Sp. z o.o.- oferta nr 2 (Inżynier Testów Automatycznych)
Tieto Poland Sp. z o.o.- oferta nr 3 (Junior Software Developer)
ISEC Sp. z o.o. – oferta nr 1 (Programista Python/ inżynier danych)
Logicaltrust Borys Łącki- oferta nr 1 (Tester bezpieczeństwa)
Logicaltrust Borys Łącki- oferta nr 2 (Programista PHP)
Power Media S.A.- oferta nr 1 (Programista-języki funkcyjne)
Pilab S.A. - oferta nr 1 (Stażysta w dziale testów)
Pilab S.A. - oferta nr 2 (Stażysta w dziale User Experience)
Clearcode/Digimedia Sp. z o.o. - oferta nr 1 (Data Mining Intern)
Clearcode/Digimedia Sp. z o.o. - oferta nr 2 (Scalability Intern)
Clearcode/Digimedia Sp. z o.o. - oferta nr 3 (Python Intern)
Clearcode/Digimedia Sp. z o.o. - oferta nr 4 (QA Intern)
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 1 (Programista (AlgAudio- moduły generatywne))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 2 (Programista (AlgAudio- kontrolery))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 3 (Programista (Malowanie Dźwięku))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 4 (Programista (narzędzia do muzyki algorytmicznej))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 5 (Programista (Point Cloud Scene Editor))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 6 (Programista (Kinect 4D Recording and Processing))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 7 (Programista (OPENCL Path-tracer))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 8 (Programista (Natron & Blender))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 9 (Programista (Raspberry Pi Multicamera Recording))
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 10 (Administrator)
Centrum Technologii Audiowizualnych – oferta nr 11 (Programista (TouchDesigner))
Imagination Technologies Limited Oddział w Polsce- oferta nr 1 (Młodszy programista Java/Android)
Unit4 Teta Bi Center Sp. z o.o. - oferta nr 1
Milestone Dom Wdrożeniowy Sp. z o.o. - oferta nr 1
Trapeze Poland Sp. z o.o.- oferta nr 1 (Inżynier Oprogramowania w części centralnej)
FINGO Sp. z o.o. – oferta nr 1 (programista Java/analityk)
FINGO Sp. z o.o. – oferta nr 2 (programista Java (Full Stack))
FINGO Sp. z o.o. – oferta nr 3 (programista. NET)
FINGO Sp. z o.o. – oferta nr 4 (specjalista ds. automatyzacji testów (PHP))
Brighter3D Software Development Ltd. – oferta nr 1 (Marketing/grafik/sprzedaż)
Brighter3D Software Development Ltd. – oferta nr 2 (Programista 1)
Brighter3D Software Development Ltd. – oferta nr 3 (Programista 2)
Nasza klasa sp. z o.o. – oferta nr 1 (Młodszy programista PHP) 
Light Bridge Igor Berus- oferta nr 1 (Tester- korespondent)
Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – oferta nr 1 (Programista baz danych)
Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – oferta nr 2 (Programista C#.NET)

Etap I (zakończony)

Zapraszamy firmy zainteresowane przyjęciem stażystów do zgłaszania ofert za pomocą formularza: StazeUWrFormularzPracodawcy.doc Formularz zawiera informacje na temat pracodawcy oraz ofert miejsc stażowych, w tym m.in. proponowaną dla danego miejsca liczbę godzin stażu. Oferty proszę zgłaszać przesyłając podpisany przez uprawnioną osobę skan na adres staze [at] cs.uni.wroc.pl. lub ew. w formie pisemnej na adres biura projektu:

Sekretariat Instytutu Informatyki, p. 234
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

Termin zgłoszeń: do 18 marca 2015.

Zebrane w czasie Etapu I zgłoszenia zostaną udostępnione studentom.

W programie stażowym może wziąć udział student, który

Stażysta musi m.in. oświadczyć, że

Dokumenty potrzebne w kolejnych etapach:
deklaracja studenta (o przystąpieniu do projektu),
formularz studenta (składany w Etapie II - zamiast niego preferujemy zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem kno),
wspólne oświadczenie studenta i pracodawcy (Etap III),
zestawienie czasu pracy
rachunek stażowy.

Terminy:

Edycja poprzednie

Informacje dotyczące edycji poprzednich znajdują się tutaj: 2012, 2013 i 2014.