loga ue, pokl, ii

Studia zamawiane 2012 (zakończenie projektu 2015)

Nasz nowy projekt dla przyjętych na studia w roku 2012 Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego został oceniony bardzo wysoko (tym razem drugie miejsce w kraju). W dniu 31 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej dotyczące naszego projektu. Konieczne było wprowadzenie kilku zmian do wersji, którą zgłosiliśmy do konkursu. Ostatecznie projekt przewiduje m.in.

Ponadto uczestnicy nowego projektu będą mieli dostęp do sprzętu i zajęć będących elementem programu dla roczników 2009-2011 (szczegóły poniżej). Uczestnikiem będzie mógł zostać każdy przyjęty na I rok studiów w roku 2012 (niezależnie od tego czy już kiedyś studiował).

Aby zostać uczestnikiem projektu należy złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki (pok. 234, II piętro) deklarację przystąpienia do projektu pdf, zgodę na przetwarzanie danych osobowych pdf oraz formularz z danymi osobowymi pdf.

W dniach 17 - 28 września (ostatnie dwa tygodnie września) planujemy zorganizować zajęcia z matematyki dla przyjętych w roku 2012. Więcej informacji link.

Wszystkie informacje umieszczone na tej stronie są zgodne z aktualną zawartością wniosku o dofinansowanie. Ze względu na obowiązujące przepisy, zasady, na których działa projekt mogą ulegać zmianie.