loga ue, pokl, ii
Opis nowego projektu 2012: link.

Studia zamawiane 2009-2011 (zakończenie projektu 2014)

Nasz projekt studiów zamawianych Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim został uznany przez MNiSW za jeden z najlepszych w Polsce. Uczestnikiem projektu może zostać każdy przyjęty na studia I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2009, 2010 i 2011. Jedynym warunkiem jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt przewiduje m.in.: