loga ue, pokl, ii

Staże naukowe dla studentów rocznika 2012

Ta strona dotyczy wyłącznie uczestników projektu Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego przyjętych na studia w roku 2012.

W ramach studiów zamawianych zaplanowalismy staże naukowe w krajach UE oraz w Szwajcarii dla wyróżniających się studentów Instytutu Informatyki UWr.

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych, jak i merytorycznych: zamawiane [at] cs.uni.wroc.pl

Konkurs czwarty

Ogłoszenie o czwartym konkursie na staże naukowe: ogłoszenie (doc).

Konkurs trzeci

Został ogłoszony trzeci konkurs na staże zagraniczne - w tej chwili mamy 3 wolne miejsca. Zasady jak w poprzednich konkursach.
Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie: konkurs drugi

Konkurs został rozstrzygnięty - wszystkie zgłoszenia (1) zostały zaaprobowane przez komisję.

Ogłoszamy kolejną edycję konkursu na zagraniczne staże naukowe w ramach studiów zamawianych 2012. Staże powinny trwać 3 miesiące, w tej chwili dysponujemy 4 miejscami w krajach UE. Wysokość stypendiów netto ok. 4800 PLN. Zakończenie realizacji staży - 30 września (w szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony za zgodą organizatora).

Taki wyjazd jest szansą zrobienia czegoś ciekawego, zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Jestem pewny, że pracownicy II chętnie pomogą Wam w znalezieniu interesującego Was miejsca.

Pierwszy konkurs na udział w zagranicznych stażach naukowych dla rocznika 2012 został rozstrzygnięty - komisja zaakceptowała wszystkie 5 zgłoszeń. Pierwsi studenci są już za granicą.

Terminarz: ogłoszenie. Zgłaszanie ofert studentów do 16 marca. Sposób aplikowania - jak w konkursie pierwszym poniżej.

Konkurs pierwszy

Ogłoszenie o konkursie: link

Jak aplikować?

Szczegóły można znaleźć w regulaminie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. krótką informację o zagranicznym ośrodku naukowym (zwanym dalej Ośrodkiem), w którym student zamierza odbyć staż oraz o planowanym terminie stażu;
  2. list motywacyjny studenta z uwzględnieniem wstępnego programu stażu;
  3. informację o opiekunie naukowym studenta w Ośrodku (jeśli został już wybrany);
  4. rekomendację pracownika Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Rekomendacja ta może zostać przesłana bezpośrednio na adres zamawiane [at] cs.uni.wroc.pl (wersja papierowa nie jest wtedy konieczna).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do umówienia się na rozmowę z prof. Leszkiem Pacholskim poprzez wysłanie krótkiej wiadomości na adres: leszek.pacholski [at] cs.uni.wroc.pl.

Nie ma formalnych wymagań co do wyników w nauce jednak proszę pamiętać, że oferta jest skierowana do bardzo dobrych studentów. Wyjazdy są planowane w roku 2015.

Rozmowa będzie poświęcona zainteresowaniom studenta, tematyce stażu, jednostkom naukowym, z którymi można nawiązać współpracę, a także wyborowi opiekuna naukowego w Instytucie Informatyki UWr, który będzie rekomendował studenta podczas aplikowania o staż, a także nawiąże kontakt z jednostką zagraniczną.

Uzyskanie rekomendacji opiekuna naukowego będącego pracownikiem II UWr jest wymagane.

Po wstępnym ustaleniu szczegółów stażu student składa w Biurze Projektu pisemne zgłoszenie.

Zgłoszenie musi być zaaprobowane przez Komisję. W przypadku większej liczby chętnych Komisja uszereguje kandydatów biorąc pod uwagę potencjał studenta (wyniki na studiach, ew. (współ)autorstwo publikacji naukowych, udział w seminariach naukowych w II, inne fakty wspomniane w rekomencji), tematykę i plan stażu oraz renomę jednostki zagranicznej. Jeśli po pierwszym posiedzeniu komisji pozostaną wolne miejsca konkurs będzie powtórzony.

Skład komisji:

Kto jest uprawniony?

W programie staży naukowych może wziąć udział student, który

O stażach