loga ue, pokl, ii

Akademia CISCO na II UWr

Firma Cisco, największy producent sprzętu sieciowego na świecie, prowadzi od 1997 roku program szkoleń z dziedziny projektowania, wdrażania i administrowania sieciami komputerowymi. Instytucje edukacyjne (szkoły, uczelnie wyższe) uczestniczące w tym programie są nazywane Akademiami Sieci Cisco. W 2009 roku ponad 9000 Akademii w 165 krajach świata kształciło ponad 800 tysięcy studentów. Firma Cisco przygotowuje program szkoleń, materiały szkoleniowe i system nauczania na odległość (e-learning).

pracownia 109

Program Akademii jest skorelowany z tematyką dwóch niższych spośród trzech poziomów certyfikatów przemysłowych Cisco: CCNA (Cisco Certified Network Associate) oraz CCNP (Cisco Certified Network Professional). CCNA to swoisty elementarz sieci komputerowych — obejmuje wiedzę wymaganą od każdej osoby mającej w swojej pracy zawodowej jakikolwiek kontakt z sieciami komputerowymi. Osoby pragnące rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinie sieci komputerowych powinny osiągnąć poziom CCNP. Najwyższy poziom — CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla ekspertów w branży sieciowej.

W Instytucie Informatyki UWr. prowadzimy obecnie szkolenia według programu CCNA Exploration.

pracownia 109

Kurs CCNA Exploration obejmuje cztery semestry zajęć po około 60 godzin każdy. Semestr pierwszy (Podstawy działania sieci) omawia podstawowe koncepcje i protokoły wykorzystywane we współczesnych sieciach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosu protokołów TCP/IP. Pozostałe trzy semestry (Podstawy i koncepcje routingu, Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe oraz Dostęp do sieci WAN) skupiają się na projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu sieciami opartymi na urządzeniach Cisco. Nacisk jest położony nie tylko na praktyczną umiejętność administrowania konkretnymi modelami sprzętu sieciowego, ale także na rozumienie mechanizmów i międzynarodowych standardów działania sieci tak, że absolwent Akademii poradzi sobie bez problemu nie tylko ze sprzętem Cisco, lecz także innych firm. Pierwszy semestr Akademii traktowany jest w ramach studiów jako przedmiot informatyczny, każdy z pozostałych jako kurs narzędzi informatycznych.

sprzęt

Każdy student, który przewiduje, że jego kariera zawodowa może mieć jakikolwiek związek z sieciami komputerowymi, powinien rozważyć zdobycie certyfikatu przemysłowego CCNA. Najlepszym sposobem przygotowania się do zdobycia tego certyfikatu jest uczestnictwo w Akademii Cisco (absolwenci Akademii otrzymują też 75% zniżki w opłacie za egzamin CCNA, wynoszącej obecnie 250 USD). Najlepszym sposobem na uczestnictwo w Akademii Cisco jest bycie studentem Instytutu Informatyki UWr. i korzystanie z wszystkich czterech semestrów CCNA Exploration zupełnie za darmo. IIUWr. oferuje swoim studentom zajęcia z dwoma instruktorami Akademii Cisco w pracowni komputerowej 109 bogato wyposażonej w sprzęt sieciowy (między innymi 18 przełączników Catalyst 2960, 9 routerów Cisco 2801 i 9 routerów Cisco 2811, tj. 3 bundle standard i 3 bundle premium).

CCNA Exploration 1: Network Fundamentals, a Sieci komputerowe

Zaliczenie czterosemestralnego kursu CCNA z dużym nadmiarem pokrywa treści programowe z sieci komputerowych wymagane do zaliczenia studiów pierwszego stopnia. Zawartości wykładów z Sieci Komputerowych i pierwszego semestru CCNA pokrywają się w ok. 75%.

Sieci komputerowe zawierają podstawy programowania usług sieciowych, elementy kodowania i kryptografii, a także elementy matematycznej analizy podstaw działania sieci. Z kolei na pierwszym semestrze CCNA niektóre tematy, zwłaszcza związane z praktyką administrowania sieciami, wyłożone są znacznie dokładniej. Z tych powodów Sieci komputerowe mają większe wymagania wstępne, takie jak znajomość algebry, natomiast pierwszy semestr CCNA jest dostępny dla studentów pierwszego roku.

Więcej informacji:

Na zajęcia należy się zapisywać poprzez System Zapisów. Chcielibyśmy aby na I semestr zajęć Akademii CISCO zapisywały się przede wszystkim osoby, które rozważają zaliczenie wszystkich czterech semestrów.

Część zajęć oraz zakup sprzętu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.